Database(Veritabanı) ve Tablo(Table) Nedir?

Veritabanı (database), verilerin bilgisayar ortamında saklanması olarak tanımlanabilir. Aynı tür bilgileri içeren veriler birkaç gruba ayrılır ve bu grupların her birine tablo (table) denir.

Veritabanı tablo veya tablolardan oluşur. Tablolar da her bir bilginin saklandığı alanlardan (fields) oluşur. Veri tabanlarında tutulacak bilgilerin doğru olarak girilmesi, tekrarlı kayıtların olmaması, verilerin güvenliği gibi özellikler ancak bir veri tabanı yöntemiyle sağlanmaktadır.

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir