Veritabanı

SQL’de Veritabanı / Tablo Silme

Veritabanı Silme İşlemi Bir veritabanını kaldırmak, içerisinde barındırdığı tüm tabloları ve kayıtları da silmek anlamına gelmektedir. Bunun için de DROP DATABASE veritabani_adi kullanılır. DROP DATABASE veritabani_adi;   Tablo Silme İşlemi Tabloyu tamamen ortadan kaldırmak ve içerisindeki tüm verileri  silmek için DROP TABLE tablo_adi kullanılır. DROP TABLE tablo_adi;

MS-DOS Komutları ve Açıklamaları

ASSOC          Dosya uzantısı ilişkilendirmesini görüntüler ya da değiştirir. ATTRIB         Dosya özniteliklerini görüntüler ya da değiştirir. BREAK          Uzatılmış CTRL+C denetimini ayarlar ya da temizler. BCDEDIT        Önyükleme yüklemesini denetlemek için önyükleme veritabanındaki özellikleri ayarlar.