while Döngüsü – C Programlama

Tekrarlama deyimidir. Bir küme ya da deyim while kullanılarak bir çok kez yinelenebilir. Yinelenmesi için koşul sınaması çevrim başında yapılır. Koşul olumlu olduğu sürece çevrim yinelenir. İki veya daha çok koşul mantıksal operatörler birleştirilerek verilebilir.

while(koşul)
{
...
döngüdeki deyimler; [küme]
...
}

while döngüsünün kullanımı
1: /* while kullanımı */
2: #include
3:
4: main()
5: {
6:
7: int x=0;
8:
9: while(x <= 10)
10: printf("%d\n",x++);
11:
12: return 0;
14: }

Ekran Çıktısı

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Program amacı, 0-10 arasındaki sayıları ekrana yazdırmaktır. 9. satırdaki while ifadesinden sonra { işareti kullanılmamıştır. Bu durumda, sadece takip eden satır (10. satır) döngü nün içine dahil edilir.

Kadırga Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir