Sarıçiçek Yaylası – Malatya Hakkında

Sarıçiçek Yaylası – Malatya Hakkında

Sarıçiçek Yaylası, Malatya-Arapgir’in kuzeyinde Sivas-Divriği’nin güneyindedir. Bir yanıyla da Erzincan-Eğin’e sınırdır. Adını, yaylada görülen sarı çiçeklerden alır.

Bünyesinde mezozoik kalkerlerden oluşan bir sırt halinde Eğerli Dağını (2275 m) geçtikten sonra Divriği’yi Arapgir’e bağlayan yola geçit veren (Mamahar Gediği)’ne kadar devam eder.

Yayla üzerinde vadiler derin değildir. Hemen hemen her tarafı kalın bir toprak tabakasıyla örülüdür. Buna rağmen bu kalın topraklı yaylada kuvvetli ot olur. Otu ve suyu bol olan bu yaylaya çevre il ve İlçeler ile ilçenin köylerinden her yaz yaylacı aşiretler gelir.

Sarıçiçek Yaylasında Akkuşak ve Kerejoğlu Aşireti yurtluk eder. Ayrıca Kerejoğlu ve Akkuşak aşiretleri Sünni-Kürt aşiretidir. Akkuşak ve Kerejoğlu aşiretleri bugün elazığ ilinin baskil ilçesine bağlı zeyve yöresinden sarıçiçek yaylasına göç etmişlerdir.Göç sebebi harput sancağı kaynaklarında Akkuşak Aşireti köylerine yapılan baskında 1500 ün üzerinde Akkuşak Aşireti mensubu insanın öldürülmesi ve sonucu olarak Akkuşak Aşireti mensuplarının harput sancağına bağlı köylere yaptığı kısaslar kanlı baskınlar ve sancak fermanı ile göçe zorlanmasıdır ayrıca 1800 lü yıllarda Akkuşak Aşireti ile Besiran Aşiretİ arasındaki kan davası sonucu 200 e yakın Akkuşak Aşireti mensubu 3000 e yakın Besiran Aşireti mensubu vefat etmiştir.Akkuşaklılar ve Kerejoğulları genellikle halı işi ile uğraştıklarından bölgede el dokumacılığı oldukça gelişmiştir.Türkiye genelinde halı tüccarları sarıçiçeklidirler. Günümüzde yayla üzerindeki varlıkları yetmiş-seksen obaya düşse de Akkuşak Aşireti’nin tereyağı, peyniri meşhurdur.Akkuşak aşireti ve kerejoğlu aşiretinin toplam nüfusu 65 000 civarındadır.

Yörede antik kalıntılar mevcut olup,altın madeni vardır ve birçok yabani hayvana da ev sahipliği etmektedir. Bunlardan bazıları yabani ayı, kurt, geyik, yaban domuzu, tavşan, keklik…

Ayrıca buz gibi suyu olan Çay’da benzerine dünyanın hiçbiryerinde rastlanamayacak kırmızı pullu alabalık çıkar.

Sarıçiçek yaylasının sert havası astım hastalarına iyi geldiği söylenmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir