Bit

Operatörler – C Programlama Dili

Aritmetik Operatörler Operator Açıklama Ornek Anlami + toplama x+y x ve y nin toplamı – cikarma x-y x ve y nin farkı * carpma x*y x ve y nin çarpımı / bolme x/y x ve y nin oranı % artık bölme x%y x/y den kalan sayı