DİYABETİZE (DİYABET+OBEZİYE)

İnsanlığın yeni kâbusu: Diyabezite
Obezitenin neden olduğu hastalıkların başında diyabet geliyor. Diyabet ve obezitenin ‘kol kola’ girmesiyle tıp literatüründe yeni bir kavram ortaya çıktı: Diyabezite.
Obezitenin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ürküten bir artış gösterdiğini belirten Endokrinoloji Uzmanı Dr. Kağan Güngör, 284 milyon kişinin obezite hastalığı ile mücadele ettiğini söyledi.
Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm dünya ülkelerinde diyabet sıklığının, beklentileri ve öngörüleri aşan oranda hızla yükseldiğine dikkat çeken Güngör, “1995’de dünyada toplam diyabetli sayısı 135 milyon iken, 2000’de bu sayı 171 milyona, 2010 da 284 milyona ulaşmıştır. 2030’da bu sayının 439 milyonu bulması beklenmektedir” dedi.
Türkiye’de de durum, dünyadan farklı değil. 2000’li yılların başında diyabet hastalığı sıklığı yüzde 7,2 iken bu oran, 2010 verilerinde yüzde 90 artış göstererek yüzde 13,7 ye yükseldi. Türkiye’de özellikle bazı yörelerde 40’lı yaş grubundaki her 5 erişkinden birinin diyabetli olduğu biliniyor.
2000 ile 2010 yılları arasında Türkiye’de obezite sıklığının yüzde 44 oranında arttığını belirten ve “2010 yılı verilerine göre; Türkiye’de her üç erişkinden sadece biri normal kiloludur, geriye kalan 2’si ise ya kilolu ya da obezdir” tespitinde bulunan Dr. Güngör, obeziteyle birlikte hayatımıza giren diyabezite hakkında şunları söyledi:
“Diyabetteki bu ürkütücü artışın en önemli nedeni, obezite olarak gösterilmektedir. Diyabet ve obezite yeni tanımlamayla “diyabezite” salgın biçiminde yaygınlaşmakta ve Türkiye’yi de önemli ölçüde etkilemektedir.
TİP 2 DİYABET HER YAŞTA GÖRÜLÜYOR
Tip 2 diyabet yakın zaman kadar “dede ve ninelerin” hastalığı olarak bilinirdi. Tıp fakültelerinde öğrencilere genellikle 40 yaşından önce “Tip 2 diyabet görülmez” bilgisi verilir ve Tip 2 diyabet 20’li, 30’lu yaşlarda neredeyse hiç görülmezdi. Günümüzdeyse 20’li 30’lu yaşlarda hatta çocukluk yaş grubunda bile Tip 2 diyabete rastlanabilmektedir. Ülkemizde ve dünyada diyabet sıklığı her yıl katlanarak artış göstermekte ve hızla artmaya devam etmektedir. Toplumda diyabete rastlanma oranları ileriye yönelik yapılan projeksiyonlardaki beklentilerin çok üzerinde bir artış göstermektedir. İleri yaşların hastalığı olan Tip 2 diyabet artık neredeyse her yaşta ortaya çıkabilmektedir.
TİP 2 DİYABET HASTALARI OBEZİTE İLE KARŞI KARŞIYA
Tip 2 diyabet hastalarının tamamına yakını kilolu ya da aşırı şişman, yani obez. Tip 2 diyabet obezite ile kol kola girmiş iki hastalık. Kilolu ya da aşırı şişman olmak yani obezite pek çok hastalığa yol açmakla birlikte en çok diyabet sıklığını artırmakta. Kilo artışına paralel şekilde obezite, tip 2 diyabet sıklığını kadınlarda 23, erkeklerde 40 kata kadar artırabilmekte. Bu kol kola girmiş ikili (diyabet ve obezite) hem doğrudan hem de dolaylı olarak neden oldukları pek çok hastalık aracılığıyla ölüm nedenleri arasında tüm dünya ülkelerinde ön sıralarda yer almakta. Diyabet ve obezite yaygın birlikteliklerinden dolayı “diyabezite” şeklinde birleştirilerek yeni bir kelime türetilmiştir.
ÇAĞIN HASTALIĞI DİYABEZİTE
Diyabezite; sıklığı, sıklığının hızla artması ve yol açtığı ölümcül hastalıklar nedeniyle “çağın vebası” olarak kabul edilmekte. Dünya Sağlık Örgütü diyabeziteyi yaygınlığı ve önemi nedeniyle çok önemli bir halk sorunu olarak tanımlıyor. Tüm bilimsel veriler, diyabet sıklığının korkutucu artışında obezitenin yaygınlaşmasının başlıca sorumlu olduğu gerçeğini doğruluyor. Bu ayrılmaz ikili, diyabet ve obezite; diyabezite adı ile birleştirilmelerini haklı çıkarır biçimde birbirine paralel şekilde yaygınlaşıyor. Diyabezite insan sağlığını tehdit etmekte, başka hastalık ve sakatlıklara yol açarak yaşam kalitesini bozmakta ve ölümlere neden olarak insan ömrünü kısaltmaktadır.
DİYABEZİTE İLE KAPSAMLI MÜCADELE ŞART
Dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biri olan diyabezite yüzünden, hükümetlerin sağlık harcamaları ciddi şekilde artmakta. Avrupa ülkelerinde; ağız yolu ile alınan ilaç kullanmakta olan sorunsuz bir diyabet hastasının yıllık tedavi maliyeti 400 Euro iken, böbrek, göz ve kalp hastalıkları ile komplike olmuş bir diyabet hastasında tedavi maliyeti yıllık 6000–8000 Euro’ya ulaşıyor. Sağlık bütçelerinin bu artışlarla diyabezite ve yol açtığı sağlık sorunlarını finanse etmesi, önümüzdeki yıllarda mümkün görülmemekte. Bu durum gelecekte obezite ve diyabetin yani diyabezitenin giderek daha da önemli bir sorun olacağı anlamına geliyor. Bu nedenle tüm dünyada obezite ve diyabet ile savaş yolları tartışılmakta ve obezitenin önlenmesine yönelik kampanyalar yürütülmekte. Obezite ve diyabetle mücadele edilmesi ve diyabezitenin önlenmesi, daha sağlıklı bir toplum için kaçınılmaz bir durum.”

İnsanlığın yeni kâbusu: Diyabezite
Obezitenin neden olduğu hastalıkların başında diyabet geliyor. Diyabet ve obezitenin ‘kol kola’ girmesiyle tıp literatüründe yeni bir kavram ortaya çıktı: Diyabezite.

Obezitenin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ürküten bir artış gösterdiğini belirten Endokrinoloji Uzmanı Dr. Kağan Güngör, 284 milyon kişinin obezite hastalığı ile mücadele ettiğini söyledi.
Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm dünya ülkelerinde diyabet sıklığının, beklentileri ve öngörüleri aşan oranda hızla yükseldiğine dikkat çeken Güngör, “1995’de dünyada toplam diyabetli sayısı 135 milyon iken, 2000’de bu sayı 171 milyona, 2010 da 284 milyona ulaşmıştır. 2030’da bu sayının 439 milyonu bulması beklenmektedir” dedi.
Türkiye’de de durum, dünyadan farklı değil. 2000’li yılların başında diyabet hastalığı sıklığı yüzde 7,2 iken bu oran, 2010 verilerinde yüzde 90 artış göstererek yüzde 13,7 ye yükseldi. Türkiye’de özellikle bazı yörelerde 40’lı yaş grubundaki her 5 erişkinden birinin diyabetli olduğu biliniyor.
2000 ile 2010 yılları arasında Türkiye’de obezite sıklığının yüzde 44 oranında arttığını belirten ve “2010 yılı verilerine göre; Türkiye’de her üç erişkinden sadece biri normal kiloludur, geriye kalan 2’si ise ya kilolu ya da obezdir” tespitinde bulunan Dr. Güngör, obeziteyle birlikte hayatımıza giren diyabezite hakkında şunları söyledi:
“Diyabetteki bu ürkütücü artışın en önemli nedeni, obezite olarak gösterilmektedir. Diyabet ve obezite yeni tanımlamayla “diyabezite” salgın biçiminde yaygınlaşmakta ve Türkiye’yi de önemli ölçüde etkilemektedir.
TİP 2 DİYABET HER YAŞTA GÖRÜLÜYOR
Tip 2 diyabet yakın zaman kadar “dede ve ninelerin” hastalığı olarak bilinirdi. Tıp fakültelerinde öğrencilere genellikle 40 yaşından önce “Tip 2 diyabet görülmez” bilgisi verilir ve Tip 2 diyabet 20’li, 30’lu yaşlarda neredeyse hiç görülmezdi. Günümüzdeyse 20’li 30’lu yaşlarda hatta çocukluk yaş grubunda bile Tip 2 diyabete rastlanabilmektedir. Ülkemizde ve dünyada diyabet sıklığı her yıl katlanarak artış göstermekte ve hızla artmaya devam etmektedir. Toplumda diyabete rastlanma oranları ileriye yönelik yapılan projeksiyonlardaki beklentilerin çok üzerinde bir artış göstermektedir. İleri yaşların hastalığı olan Tip 2 diyabet artık neredeyse her yaşta ortaya çıkabilmektedir.
TİP 2 DİYABET HASTALARI OBEZİTE İLE KARŞI KARŞIYA
Tip 2 diyabet hastalarının tamamına yakını kilolu ya da aşırı şişman, yani obez. Tip 2 diyabet obezite ile kol kola girmiş iki hastalık. Kilolu ya da aşırı şişman olmak yani obezite pek çok hastalığa yol açmakla birlikte en çok diyabet sıklığını artırmakta. Kilo artışına paralel şekilde obezite, tip 2 diyabet sıklığını kadınlarda 23, erkeklerde 40 kata kadar artırabilmekte. Bu kol kola girmiş ikili (diyabet ve obezite) hem doğrudan hem de dolaylı olarak neden oldukları pek çok hastalık aracılığıyla ölüm nedenleri arasında tüm dünya ülkelerinde ön sıralarda yer almakta. Diyabet ve obezite yaygın birlikteliklerinden dolayı “diyabezite” şeklinde birleştirilerek yeni bir kelime türetilmiştir.
ÇAĞIN HASTALIĞI DİYABEZİTE
Diyabezite; sıklığı, sıklığının hızla artması ve yol açtığı ölümcül hastalıklar nedeniyle “çağın vebası” olarak kabul edilmekte. Dünya Sağlık Örgütü diyabeziteyi yaygınlığı ve önemi nedeniyle çok önemli bir halk sorunu olarak tanımlıyor. Tüm bilimsel veriler, diyabet sıklığının korkutucu artışında obezitenin yaygınlaşmasının başlıca sorumlu olduğu gerçeğini doğruluyor. Bu ayrılmaz ikili, diyabet ve obezite; diyabezite adı ile birleştirilmelerini haklı çıkarır biçimde birbirine paralel şekilde yaygınlaşıyor. Diyabezite insan sağlığını tehdit etmekte, başka hastalık ve sakatlıklara yol açarak yaşam kalitesini bozmakta ve ölümlere neden olarak insan ömrünü kısaltmaktadır.
DİYABEZİTE İLE KAPSAMLI MÜCADELE ŞART
Dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biri olan diyabezite yüzünden, hükümetlerin sağlık harcamaları ciddi şekilde artmakta. Avrupa ülkelerinde; ağız yolu ile alınan ilaç kullanmakta olan sorunsuz bir diyabet hastasının yıllık tedavi maliyeti 400 Euro iken, böbrek, göz ve kalp hastalıkları ile komplike olmuş bir diyabet hastasında tedavi maliyeti yıllık 6000–8000 Euro’ya ulaşıyor. Sağlık bütçelerinin bu artışlarla diyabezite ve yol açtığı sağlık sorunlarını finanse etmesi, önümüzdeki yıllarda mümkün görülmemekte. Bu durum gelecekte obezite ve diyabetin yani diyabezitenin giderek daha da önemli bir sorun olacağı anlamına geliyor. Bu nedenle tüm dünyada obezite ve diyabet ile savaş yolları tartışılmakta ve obezitenin önlenmesine yönelik kampanyalar yürütülmekte. Obezite ve diyabetle mücadele edilmesi ve diyabezitenin önlenmesi, daha sağlıklı bir toplum için kaçınılmaz bir durum.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir