Uşak Ovası – Tanıtımı – Hakkında Bilgi

Uşak Ovası – Tanıtımı – Hakkında Bilgi

Uşak Ovası, Uşak ilinde yer alan 70 km²’lik bir alana yayılmış ova.

Tamamen Neojen formasyonları içerisinde açılmış bir akarsu ovasıdır. Ova, alüvyal bir partaj halindedir. Uşak ilinin doğusundaki esas alüvyal alan 10 km uzunluğunda, 5-6 km genişliğindedir. Burası ovanın en önemli kısmını oluşturmaktadır. Bunun doğu ve batısındaki alüvyal ovalar ise, kuzeydoğu-kuzeybatı yönünde uzanıp, buradaki derelerin yataklarını oluşturmaktadır. Bunlar Kusura ve Uşak dereleridir. Bu ovaların aralarında Neojen formasyonlardan oluşmuş, aynı yönde uzanan sırtlar bulunmaktadır. Fazla yüksek olmayan bu sırtlar kumtaşı, kil ve konglomeralardan oluşmuştur.

Bölgede önemli faylara pek rastlanmamıştır. DSİ’nin etüdlerinde de alüvyon altında herhangi bir fay saptanmamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir