Sivaslı Ovası – Tanıtımı – Hakkında Bilgi

Sivaslı Ovası – Tanıtımı – Hakkında Bilgi

Sivaslı Ovası, Uşak ilinde yer alan bir ova. Uşak’taki diğer ovalar olan Uşak Ovası ve Banaz Ovası’ndan farklı oluşmuştur.

Ovanın doğusunu sınırlayan Palezoik yaşlı metamorfitler ile Neojen ve Kuaterner formasyonlar arasındaki sınır bir faya tekabül etmektedir. Fay dikliği her yerde ovaya egemendir. Fay pre-neojen yaşındadır ve faylanmayı takiben, batıda oluşan çukurluk içerisinde neojen sedimentasyonu kendini göstermiş, daha sonra fayın bir taraftan tekrar oynaması diğer taraftan da aşınım nedeniyle alçalan kısımlara alüvyonların dolması sonucu günümüzdeki Sivaslı Ovası meydana gelmiştir. Alüvyon ova kuzey-güney yönlü olup eğim bunun tam tersine doğudan batıya doğrudur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir