İyi Bir Programlama – C Programlama Dili

2.1 <stdio.h> öncü dosyasının eklenmesi tercihe bağlıdır fakat standart giriş /çıkış fonksiyonlarının kullanıldığı programlara eklenmelidir. Bu sayede, derleyici, hataları derleme anında bulabilecektir. Aksi takdirde, hatalar programın çalıştırıldığı anda ortaya çıkar. Bu tür hataların düzeltilmesi oldukça güç olur.

2.2 Her fonksiyondan sonra fonksiyonu anlatan bir yorum satırı yazılmalıdır.

2.3 Yazdırma işlemi yapan bir fonksiyon tarafından yazdırılan son karakter ( \n ) olmalıdır. Bu sayede, fonksiyonun ekran imlecini yeni satırın başlangıcına götürmesi sağlanır. Bu tarz bize, yazılım geliştirme ortamlarında temel amaç olan yazılımın yeniden kullanılabilirliğini artırma fırsatı verir.

2.4 Fonksiyon bloklarının içini yazarken, küme parantezlerinden içeride başlamak (3 boşluk bırakarak) fonksiyonun gövdesini daha belirgin hale getirir.Bu sayede programımız daha okunur hale gelecektir.

2.5 Kendinize göre bir girinti miktarı belirleyin ve gerekli tüm yerlerde bu girinti miktarını kullanın. Girintiler yaratmak için tab tuşu kullanılabilir ancak kimi zaman tab başlangıçları sorun yaratabilir.

2.6 Virgülden hemen sonra bir boşluk bırakmak programın okunurluğunu arttırır.

2.7 Anlamlı değişken isimleri kullanmak, programda daha az yorum satırı yazmamız demektir.

2.8 Basit bir değişken olarak kullanılacak tanıtıcılar küçük harfle başlamalıdır. İleride büyük harfle başlayacak ya da tüm harfleri büyük harf olan, özel öneme sahip değişkenlerden bahsedeceğiz.

2.9 Bir çok kelimeden oluşan değişken isimleri programı daha okunabilir yapar.Ancak kelimeleri birleşik yazmaktan kaçının.Bunun yerine kelimelerin arasında alt çizgi kullanın.Eğer kelimeleri birleşik yazmak istiyorsanız, ikinci kelimeden sonrasını büyük harfle başlatın. toplamkomisyon yerine toplam_komisyon ya da toplamKomisyon yazın.

2.10 Bildirimlerle, çalıştırılabilir ifadeler arsında boş bir satır bırakmak bildirimlerin sona erdiğini vurgulamaya yarar.

2.11 Operatörün her iki tarafına da bir boşluk bırakılmalıdır. Bu sayede program daha okunabilir olur.

2.12 if yapısının gövdesi içindeki ifadeleri içeriden başlatmak.

2.13 Programlarda her kontrol yapısından önce ve sonra boş bir satır kullanmak programın okunulabilirliğini arttırır.

2.14 Bir satırda birden fazla ifade bulunmamalıdır.

2.15 Uzun bir ifade birden çok satır sürebilir. Eğer bir ifade birden fazla satır sürecekse, ifadeyi mantıklı noktalardan ayırmak (örneğin virgüllerle ayrılmış bir listede virgülden sonra) gerekir. Eğer bir ifade birden çok satır sürüyorsa, ifadenin sürdüğü tüm satırlar içeriden başlatılmalıdır.

2.16 Birden fazla operatör içeren deyimler yazdığınızda operatör önceliklerini gösteren tabloya bakınız. Deyimin içindeki operatörlerin uygun biçimde kullanıldığından emin olunuz. Eğer karmaşık bir deyim içinde hesaplama sırasından emin olamazsanız,sırayı istediğiniz şekle getirmek için (matematikte olduğu gibi) parantezleri kullanın. C’nin bazı operatörlerinin (örneğin atama operatörü (=) gibi ) soldan sağa değil de, sağdan sola doğru işlediğini gözden kaçırmayın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir