verilerin

Bellek Yöneticinin Görevleri

Programların ve işlenen verilerin ana bellekte yer alacakları konumların belirlenmesi, Programların gereksinim duyduğu alanların sağlanması, ve bu bellek alanlarının düzenlenmesi, izlenmesi