Time

MS-DOS Komutları ve Açıklamaları

ASSOC          Dosya uzantısı ilişkilendirmesini görüntüler ya da değiştirir. ATTRIB         Dosya özniteliklerini görüntüler ya da değiştirir. BREAK          Uzatılmış CTRL+C denetimini ayarlar ya da temizler. BCDEDIT        Önyükleme yüklemesini denetlemek için önyükleme veritabanındaki özellikleri ayarlar.

Dolapdere Big Gang-La İsla Bonita

Last night ı dreamt of san pedro Just like ı’d never gone, ı knew the song A young girl with eyes like the desert It all seems like yesterday, not far away Nakarat: Tropical the island breeze All of nature wild and free This is where ı long to be La isla bonita the beautiful […]

Soul Sacrifice-Hollow Cold

Loneliness waiting in front of the door Like a faithfull dog. Falling autumn leaves, like a spreading disease… Spreading disease The rain fell slow down on all the roofs uncertainty, I thought of all years and sadness fell down on to me… I start to take the pills at any time With frozen hands of […]