örnek

IP Yönlendirme – Hakkında Bilgi

Öncelikle bir TCP/IP networküne bağlanmak isteyen bir bilgisayarda yapılması gereken ayarları ele alalım. TCP/IP protokolü tanıtılırken bir takım bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır, bunlar 1. IP numarası * 2. Subnet maskesi * 3. Ağ geçidi (Gateway) 4. DNS Sunucularıdır Yanlarında * bulunan bilgiler mutlaka girilmesi gerken bilgilerdir, diğerleri duruma göre boş bırakılabilir.