do while

Döngüler – C Programlama Dili

Bu tip deyimler bir kümenin belli bir koşul altında yinelenmesi için kullanılır. while, do…while ve for olmak üzere üç tip döngü deyimi vardır. C de diğer programlama dillerinde olduğu gibi, bu deyimlerle istenildiği kadar iç-içe döngü yapısı kullanılabilir. Kadırga Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi